Monitorujeme dodávateľov elektriny a plynu na Slovensku

Slovenský trh s elektrickou energiou a plynom ponúka v posledných rokoch možnosť pripojiť sa na alternatívneho poskytovateľa elektrickej energie a plynu. Slovo "alternatívny" dodávateľ elektrickej energie (alternívny ddávateľ plynu) sa používa iba na odlíšenie od klasických dodávateľov elektrickej energie, ktorými sú ZSE (Západoslovenská energetika a.s.) v západoslovenskom kraji, SSE (Stredoslovenská energetika a.s.) na strednom Slovensku a VSE (Východoslovenská energetika a.s.) vo východoslovenskom kraji a v prípade zemného plynu je to SPP distribúcia a.s. pre celé územie Slovenska. Alternatívni poskytovatelia elektriny a plynu preto poskytujú "alternatívu" ku klasickým poskytovateľom elektrickej energie a plynu. Elektrická energia, ktorú dodávajú do elektrickej siete je úplne tá istá ako keď ju odoberáte od klasických dodávateľov "elektriky". V prípade plynu je tiež situácia rovnaká, dodávaný zemný plyn sa v potrubí premieša a nie je možné určiť aký plyn práve používate.

Sledovanie trhu s elektrinou a plynom

V čom spočíva naša úloha? Pravidelne sledujeme činnosť alternatívnych dodávateľov elektrickej energie a plynu na Slovensku, vyhodnocujeme ich a vyberáme tých najlepších. Alternatívnych dodávateľov nehodnotíme len na základe ceny, ale starostlivo sledujeme aj referencie na internete a ostatné služby, ktoré poskytujú (napríklad odborné konzultácie, poradenstvo, služby). Podľa výsledkov našich prieskumov Vám odporúčame najlepších dodávateľov elektrickej energie a zemného plynu. Aby sme boli objektívni tak musíme podotknúť, že naše odporúčania spracúvame len na základe názorov, ktoré nájdeme na Internete, prípadne s ktorými sa nám zdôveria klienti alternatívnych dodávateľov el. energie a plynu. Naše odporúčania preto nemusia byť záväzné a definitívne a môžeme ich po čase meniť.
Pokiaľ získate akékoľvek pozitívne alebo negatívne skúsenosti s alternatívnym dodávateľom elektriny a plynu ktorého sme vám odporučili, prosím napíšte nám o tom. Budeme sa venovať všetkým podnetom a pokiaľ získame dojem, že odporúčaný alternatívny dodávateľ elektriny alebo plynu na Slovensku nedodržiava sľúbené podmienky alebo neposkytuje kvalitné služby, doporučíme vám iného alternatívneho poskytovateľa elektrickej energie a plynu.

Na tejto stránke sa vám budeme snažiť poskytnúť informácie o dodávateľoch, ktorí dodávajú obidve komodity - elektrinu aj plyn. Pokiaľ máte záujem len o dodávateľov elektrickej energie, navštívte stranky www.elektrickaenergia.sk alebo www.elektricka-energia.sk. Pokiaľ chcete zmeniť len dodávateľa plynu, užitočné informácie nájdete na stránkach www.dodavateliaplynu.sk a www.dodavatelia-plynu.sk.

 

Elektrická energia a plyn

Elektrická energia a plyn sú základnými energetickými komoditami, ktoré sa využívajú v domácnostiach aj v priemysle. Je pravda, že elektrina má omnoho širšie a univerzálnejšie využitie (svietenie, pohon strojov, chladenie), ale získávanie tepla predstavuje podstatnú položku energetických potrieb obyvateľov a priemyselných podnikov. Obidve komodity majú nesporné výhody pre ktorú sa rozhodujú odberatelia.  Samozrejme elektrická energia v súčasnosti nechýba takmer v žiadnom obývanom objetke, naproti tomu zemný plyn nie je dostupný na celom území Slovenska.
Samozrejme zemný plyn môže konkurovať elektrickej energii v domácnostiach len v prípade kúrenia, prípravy TUV a varenia. V priemyselných podnikoch sa plyn tiež využíva na kúrenie, ale oveľa širšie použitie má pri technologických procesom hlavne ako zdroj vysokej teploty. V mnohých oblastiach preto neexistuje alternatíva za zemný plyn (napríklad pri niektorých procesoch sklárskeho a metalurgického priemyslu).
Jeden z hlavných dôvodov používania zemného plynu je jeho nižšia cena v porovnaní s energiou akumulovanou v elektrine. Táto výhoda sa však v domácnostiach pomaly vytráca hlavne použitím tepelných čerpadiel na kúrenie a prípravu TUV, použitím sklokeramických, indukčných a infračervených varných dosiek v kuchyni. Plyn je taktisto takmer nepoužiteľný na letné chladenie objektov - klimatizáciu (i keď existujú klimatizačné systémy založené na princípe absorpčných chladničiek využívajúcich ako pohom plyn - napríklad aj v karavanoch).

Štát podporuje efektívne využívanie energií napríklad dvojtarifných systémom v prípade elektrickej energie, hoci v nedávnej minulosti boli kladené prekážky pre domácnosti napojené na obidva ušľachtilé zdroje (odberatelia pripojení na dodávku plynu mali problém získať dvojtarifnú sadzbu elektrickej energie).

Aká existuje v súčasnosti alternatíva elektrine a plynu? Najvážnejším konkurentom je drevo, alebo lepšie povedané biomasa. Samozrejme, hovoríme len o využití energie na kúrenie, ale sme svedkami, že mnohé mestské teplárne prechádzajú na kúrenie biomasou. Mnoho domácností na vidieku využíva drevo ko hlavný zdroj vykurovania. Pokiaľ je táto alternatíva kombinovaná s využitím splyňovacieho kotla, tak je z dreva možné získať veľmi významný zdroj tepla, ktorý je ešte lacnejší ako plyn.

Ďalšími alternatívami je využitie slnečných kolektorov, ktoré však nemôžu slúžiť ako jediný zdroj na výrovbu tepla, ale musia byť kombinované s iným zdrojom na kúrenie a prípravu teplej vody v období, keď je intenzita slnečného žiarenia nedostatočná. Malý, ale neustále sa zvyšujúci podiel majú zdroje bioplynu (pripravovaného z biologického odpadu) a geotermálna energia. Geotermálna energia sa využíva v prirodzených vrtoch hlavne na priame získavanie teplej vody na kúrenie a športy (napríklad pre rôzne vodné atrakcie) a aj v niektorých domácnostiach na získanie tepla pre tepelné čerpadlo.

 

Reklama

Prince-2.sk

Reklama


Reklama

www.freecrm.eu
ENERGIE2 – Nebeská ponuka
2 komodity – elektrina aj plyn od jedného dodávateľa.
http://www.energie2.sk
Energetické certifikáty
Vo vašom okolí - profesionálne, rýchlo, lacno.
http://www.certifikacia.com/
Potrebujete profesionálne tienenie?
Žalúžie, rolety, markízy, sieťky proti hmyzu a oveľa viac.
http://www.zaluzie.sk/
Zľavy - nový zľavový portál
Výhodné podmienky pre obchodníkov, zaujímavé zľavy.
http://www.kopeczliav.sk


Aktuálne

Využite výhody odberu elektriny a plynu od jedného dodávateľa. Jednoduchšia administratíva, lepšie ceny, jeden partner. Tu nájdete viac informácií a kombinovaných dodávateľoch elektriny a plynu.
 


Aktuálne

Ceny zemného plynu v súčasnosti zaznamenávajú značnú nestability hlavne z dôvodu vysokej ceny ropy. V prípade, ak potrebujete zabezpečiť dodávku plynu na budúci rok, je lepšie počkať na 3. štvrťrok.
 


Aktuálne

Slovenská energetika prežíva v súčasnom období výrazné zmeny. Na jednej strane je možnosť vybrať si alternatívneho poskytovateľa elektrickej energie a na druhej strane vláda uvažuje o predaji podielu akcií Slovenských elektrární. Najväčší podiel výroby elektrickej energie prinášajú tepelné elektrárne, jadrové elektrárne a vodné elektrárne.

 


www.elektrickaenergia.sk

Podrobné informácie o všetkých alternatívnych dodávateľoch elektrickej energie nájde na stránke www.elektrickaenergia.sk.